O nás

"Objevujte židovskou symboliku s výrobky dílny Becalel."

 

Dílna Becalel byla vytvořena jako jeden z projektů Podporovaného zaměstnávání Sociálního oddělení Židovské obce v Praze.

Název naší dílny vychází hned ze tří inspirací:

První z nich je umělecký řemeslník, tesař, řezbář, kovář a kameník  jménem  Becalel, z kmene Judova. Becalel byl pověřen Mojžíšem, aby s vybranými spolupracovníky zhotovil stánek úmluvy a zároveň jej opatřil i uměleckou výzdobou stříbrem, jinými kovy a drahými kameny.

Další insirace vychází ze jména Jehuda Löwy (Liva) ben Becalel. Rabbi Löwy byl židovský rabín a učenec, jenž působil jako  vrchní rabín v Praze za vlády Rudolfa II. Tento také uznávaný pedagog, reformátor výkladu Talmudu, filosof a člověk je opředený mnoha legendami. Tohle vše a ještě mnohem více byl rabbi Löw, jehož místo narození, ani jeho datum není dodnes zcela jisté a přou se o něm i největší kapacity přes židovskou historii. 

Poslední inspirací se pak stala Vysoká škola umění a designu Becalel v Jeruzalémě.

Naleznete zde jedinečné a originální výrobky s židovskou tématikou určené jak pro dekoraci, tak k praktickému životu.

Dílna Becalel  se  specializuje především na  ruční výrobu ozdobných i užitných výrobků ze skla, keramiky a porcelánu.

Dále jsme vybaveni plackovačem na výrobu placek - buttonů. 

Díky tomu s námi můžete mít ihned placku či magnet s natištěným logem Vaší společnosti jako skvělý dar pro Vaše obchodní partnery.

Mezi další výrobky patří přání a pohlednice, malované kamínky a textílie.

Kontakt:

pracovní asistent - +420 731 425 286

objednávka zboží - becalel@kehilaprag.cz