Aktuality

Dílna Becalel realizuje projekt v rámci výzvy č. 18, OP Praha – pól růstu ČR

Název projektu: Sociální podnik Becalel
Realizace projektu: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018
Celková částka: 4 130 298,21 Kč